ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่106

กระบวนการหมัก

ตามประจักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ การหมัก (Fermentation) เป็นกระบวนการที่เรียนรู้และใช้กันมาแต่โบราณ (Ancient) นับพันๆ ปีแล้วในการผลิตขนมปัง เหตุผลที่แป้งสาลีเริ่มผ่านเข้าสู่ (Undergo) กระบวนการหมักก็คือ ยีสต์มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะยีสต์เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปทั่วทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในแป้ง ในอากาศ หรือบนผิวหนังขององุ่น (Grape) และเปลือกของผลไม้อื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่105

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

กิจกรรม (Activities) – เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร (Digestive system) และบทบาทสำคัญของระบบนี้ต่อร่างกายมนุษย์ เด็กเรียนรู้ที่จะแยกแยะ (Identify) ส่วนของระบบ อาทิ ปาก ฝาปิดกล่องเสียง (Epiglottis) หลอดอาหาร (Esophagus) ตับ ถุงน้ำดี (Gallbladder) กระเพาะ ตับอ่อน (Pancreas) ลำไส้เล็ก (Small intestine) ลำไส้ใหญ่ และ ไส้ติ่ง (Appendix)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่105

กระบวนการหมัก

2. ให้เด็กคน (Stir) น้ำแร่ที่ใส่ลงไปในแป้งสาลี ให้มีความเหนียวแน่น (Consistency) เพียงพอ เหมือนส่วนผสมของแพนเค้ก (Pancake batter) ที่ทำจากแป้ง นม และไข่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่104

แผนบทเรียนโครงงานผ้าย่อย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – โครงงานผ้าย่อย (Digest-a-Fabric)

ในบทเรียนต่อไปนี้ จะคล้ายกับ “การชำแหละแห้ง” (Dry dissection) ในแง่มุมที่เด็กได้เรียนรู้ วาดภาพ แล้วตัดออก (Cut out) ส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร (Digestion) อาจทำโครงงานให้ง่าย (Simple) สำหรับชั้นเรียนประถมต้น หรือซับซ้อน (Complex) สำหรับชั้นเรียนประถมปลาย ตามแต่ครูต้องการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่104

กระบวนการหมัก

ขนมปัง (Bread) ได้เป็นอาหารหลัก (Staple) สำหรับมนุษย์มานานนับพันๆ ปีแล้ว ทุกวันนี้ ขนมปังที่ได้รับการบริโภคมากที่สุด อาศัยกระบวนการสำคัญทางชีววิทยา (Biological process) เรียกว่า “การหมัก” (Fermentation) ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ (Micro-organism) อาทิ ยีสต์ (Yeast) หรือ แบคทีเรีย (Bacteria)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่103

แผนบทเรียนปลูกสวน

วัสดุ (Material) – ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่าง มิใช่รายการวัสดุที่สมบูรณ์ (Complete) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อน (Complexity) ของโครงงาน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่103

ต้นไม้ผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัดใบ

คำอธิบายของต้นไม้ผลัดใบ (Deciduous) เหมือนการวาดภาพ (Image) ของคนงานที่ทำงานหนัก (Toil) ในฤดูร้อน เมื่อใบไม้ยังคงอยู่บนกิ่งก้าน (Branch) เพื่อให้แน่ใจว่า มันจะมีสารโภชนาการ (Nutrient) ในดิน (Soil) สำหรับฤดูเจริญพันธุ์ถัดไป เมื่อฤดูไม้ใบผลิมาถึง ในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา มีต้นไม้ผลัดใบเต็มไปหมด อันได้แก่ ต้นโอ๊ค (Oak) เมเปิล (Maple) หม่อน (Mulberry) วอลนัท (Walnut) เบอร์ก (Birch) และ เอ็ล์ม (Elm)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่102

แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

วัตถุประสงค์ทางสังคมและอารมณ์ (Social/Emotional)

  • เพื่อร่วมมือกัน (Cooperative) ทำงาน
  • เพื่อเรียนรู้ว่า จะตัดสินใจร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม (Overall community)?
  • เพื่อเรียนรู้ว่า การทำงานกลางแจ้ง (Outdoors) บนพื้นดิน (Earth) จะสงบสุข (Calming) และมีสมาธิ (Focusing) ได้อย่างไร?
อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่102

ต้นไม้ผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัดใบ

3. เมื่อเวลาผ่านพ้นไป ให้เด็กเริ่มรับรู้ (Aware) ว่า ต้นไม้ไหนสูญเสียใบไป และต้นไหนยังคงเขียวชอุ่ม เตือนให้เขาบันทึกข้อสังเกตลงในสมุดบันทึก

4. ดำเนินกิจกรรมเดียวกัน เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะใกล้เคียง (Nearby park) ในสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะ เด็กจะมีโอกาสมากมายในการสังเกตเห็นต้นไม้มากขึ้น และเก็บรวบรวมตัวอย่าง (Sample) ใบไม้สำหรับรูปวาดคร่าวๆ

5. หากมีโอกาสพาเด็กไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะหรือป่าระดับชาติ ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เด็กเห็นต้นไม้จำนวนมากขึ้น เพื่อการสำรวจและการสังเกต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่101

แผนบทเรียนโครงงานปลูกสวน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้นถึงปลาย – ปลูกสวน (Growing a Garden)

นี่เป็นกิจกรรมระยะยาว (Long-range activity) ซึ่งสามารดัดแปลง (Adapt) สำหรับหลายระดับชั้น (Multiple level) ของประถมศึกษา และอาจเป็นรูปแบบที่ง่าย (Simple) หรือซับซ้อน (Complex) แล้วแต่เด็กจะสามารถรับมือ (Handle) ได้ มันเกี่ยวข้องกับการปลูกสวน และรวมไปถึงวิธีการ (Technique) เตรียมอาหารขั้นพื้นฐาน โดยใช้ตำรับ (Recipe) ง่ายๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่101

ต้นผลัดใบกับต้นไม้ไม่ผลัด

โดยทั่วไป ต้นไม้สามารถแยกประเภท (Categorized) เป็น 2 ชนิด ในมิติของการสูญเสีย หรือรักษาไว้ ซึ่งใบไม้ตลอดปี กล่าวคือ ต้นไม้ผลัดใบ (Deciduous) และต้นไม้ไม่ผลัดใบ (Coniferous) ชนิดแรกจะสูญเสียใบไม้ของมันในบางส่วนของปี ในขณะที่ชนิดหลัง อาทิ ต้นสน สามารถปกคลุม (Cover) ด้วยใบไม้ตลอดปี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่100

แผนบทเรียนโครงงานที่อยู่อาศัย

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – ที่อยู่อาศัย (Habitat)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อเข้าใจโลกธรรมชาติผ่านแบบจำลอง (Model) ของที่อยู่อาศัย

- เพื่อเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ของสิ่งมีชีวิต ผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่100

คลอโรฟิลล์

โมเลกุลของสารในใบสีเขียว ชื่อ “คลอโรฟิลล์” (Chlorophyll) จะพบในพืช (Plant) สีเขียวทุกต้น โมเลกุลนี้ดูดซึม (Absorb) แสงอาทิตย์ และใช้พลังงานที่เข้าถึงมันจากดวงอาทิตย์ ในการสังเคราะห์ (Synthesize) น้ำตาล จากส่วนประกอบ (Ingredient) พื้นฐาน อาทิ น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่99

แผนบทเรียนโครงงานโลกของฉัน

บทเรียนวิทยาศาสตร์ประถมต้น – โลกของฉันผ่านสายตาฉัน (My World Through My Eyes)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum)

- เพื่อรับรู้ว่า เราเรียนรู้ได้ดีกว่าเกี่ยวกับโลก และสิ่งมีชีวิต (Living things) ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หากผ่านการสังเกตอย่างระมัดระวัง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่99

การทดลองการสังเคราะห์แสง

วัสดุที่ต้องเตรียม – สำลีธรรมชาติ (Organic cotton wool) เมล็ดมัสตาร์ด (Mustard seed) ขวดสเปรย์ฉีด แก้วน้ำหรือจานกระเบื้อง (Ceramic) ทรงลึก 2 ใบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่98

แผนบทเรียนเรียกน้ำย่อย

นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่ง กล่าวว่า “คณะศิลปศาสตร์ ต้องเปลี่ยน (Change) เหตุการณ์ และคณะวิทยาศาสตร์ต้องมองเห็นล่วงหน้า (Foresee) และปรากฏการณ์ (Phenomenon) ที่เราเกี่ยวข้องด้วย ต้องได้รับการควบคุมโดยศิลปะ และพยากรณ์ (Predict) โดยวิทยาศาสตร์”

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่98

พื้นฐานชีววิทยา

ชีววิทยา (Biology) เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชีวิต (Life) และสิ่งมีชีวิต (Living organism) รวมทั้งโครงสร้าง (Structure) ทางกายภาพ ส่วนประกอบ (Composition) ทางเคมี พัฒนาการ (Development) และวิวัฒนาการ (Evolution)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่97

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถามปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 8 และคาบที่ 9 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ตอกย้ำ (Reinforce) การรับรู้ การวาดรูป และการจัดแจง (Manipulate) นานารูปทรง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEM-ตอนที่97

น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้ง

การระเหิด (Sublimation) คือ การที่สาร (Substance) บางอย่างเปลี่ยนสภาพจากของแข็ง (Solid) ไปเป็นก๊าซ (Gas) โดยปราศจากการผ่านสภาพของเหลว (Liquid) ก่อน อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) ที่แช่แข็ง หรือน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) นั่นเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ชั้นเรียนประถม-ประสมศาสตร์ประสานศิลป์-STEAM-ตอนที่96

ตัวอย่างแผนบทเรียนเด็กประถมปลาย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างต่อเนื่องของแผนบทเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย

กิจกรรม (Activity) ระหว่างคาบที่ 6 และคาบที่ 7 – วันและเวลา

จุดมุ่งหมาย (Aim) ของบทเรียน – ใช้เวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่อธิบายไว้ใน กิจกรรมระหว่างคาบที่ 5 และคาบที่ 6

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba