ไม่กินมื้อเช้า-จะเอาแรงที่ไหนมา-ตอนที่3

อาหารมื้อเช้าควรประกอบด้วยไข่ เพราะไข่เป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน โดยมีไขมันอิ่มตัว (Saturated fat) ต่ำ แม้ไข่เพียงฟองเดียว ก็ให้ปริมาณแคลอรีถึง 75 หน่วย อาจสร้างความอิ่มเอมใจให้บางคนได้ และสามารถช่วยขจัดความหิวโหยให้หลุดพ้นไป นอกจากนี้อาหารเช้าควรเส้นใยมาก รวมทั้งผลไม้ ผักและธัญพืชเต็มเม็ด (Whole grains) ในรูปแบบ 100%

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไม่กินมื้อเช้า-จะเอาแรงที่ไหนมา-ตอนที่2

บางคนอดอาหารเช้าในความพยายามที่จะลดน้ำหนัก แต่การปฏิบัติดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มน้ำหนักมากกว่า เพราะการอดอาหารมีสหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพัฒนาการของโรคอ้วน (Obesity) การศึกษาวิจัยแสดงผลของน้ำหนักเกิน (Overweight) และเด็กอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะอดอาหารเช้ามากกว่าเด็กทั่วไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กสมาธิสั้น

เด็กสมาธิสั้น

โรคสมาธิสั้น หรือ โรคเอดีเอชดี (Attention deficit-hyperactivity disorder หรือ ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการพัฒนาทางระบบสติปัญญา ระบบประสาท และพฤติกรรม โดยอาการหลักๆ ของโรคอาจสังเกตได้ดังนี้ คือ การไม่มีสมาธิจดจ่อ (Inattention) อยู่ไม่นิ่งและซุกซนผิดปกติ (Hyperactivity) หุนพันพลันแล่นและขาดความยับยั้งชั่งใจ (Impulsiveness) อาการเหล่านี้มักปรากฏในเด็กวัยก่อน 7 ขวบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่62

นักจิตวิทยาใช้วิธีการทางร่างกาย (Biological approach) ตรวจสอบว่า จีน/ยีน (Gene) ฮอร์โมน และระบบประสาท (Nervous) มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม อย่างไร จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ บุคคลิกภาพ ความจำ การจูงใจ อารมณ์ การรับมือ [กับปัญหา] ตลอดจนอุปนิสัยและความสามารถอื่นๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไม่กินมื้อเช้า-จะเอาแรงที่ไหนมา-ตอนที่1

อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการกินอาหารเช้าโดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัยในปี พ.ศ. 2555 ในเรื่องเด็กวัยเรียน พบว่า เด็กอายุ 6 - 11 ปี ไม่กินอาหารเช้า 30% และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเด็กเติบโตขึ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิง อายุ 12 - 14 ปี ไม่กินอาหารเช้าถึง 52%

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

ปัญหาความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ใช้อธิบายลักษณะพิเศษของเด็กที่มีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิชาการ ภาษา และการเขียน เป็นผลมาจากระบบการทำงานที่ผิดปกติของสมองในขั้นตอนการรับรู้และสื่อสารข้อมูล ทำให้มีปัญหาเรียนยาก หรือเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จัดเป็น 1 ใน 9 กลุ่มเด็กที่ต้องรับการดูแลพิเศษ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กไม่ฉลาดหรือขี้เกียจ เพียงแต่มีระบบความคิด การจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลแตกต่างจากคนอื่น และที่จริงแล้วเด็กกลุ่มนี้จะมีระดับไอคิวเท่ากับเด็กทั่วไป หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ เราสามารถแบ่งลักษณะอาการเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาทางภาษา และปัญหาทางภาพสัญลักษณ์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตอนที่2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ เป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งครูชมพูชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศไทย 5 แห่ง สัปดาห์นี้เรามาพบกับพิพิธภัณฑ์ลำดับต่อไปกันเลยนะคะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป1-กระทบสายตา-ตอนที่2

การสำรวจสุขภาพคนทำงานส่วนใหญ่พบว่า การร้องเรียน (Complaint) ของคนทำงานหน้าจอภาพ มักมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา กล่าวคือ Computer vision syndrome (CVS) ซึ่งเป็นความซับซ้อนของดวงตาและปัญหาการมองเห็นของคนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางการได้ยิน

ลูกมีความบกพร่องทางการได้ยิน

เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ เด็กที่ไม่สามารถได้ยินได้เทียบเท่ากับบุคคลที่มีความสามารถในการได้ยินปกติที่สามารถรับฟังเสียงด้วยหูทั้ง 2 ข้างตั้งแต่ระดับ 25 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งจะถือว่าเป็นบุคคลที่สูญเสียการได้ยิน (Hearing loss) ซึ่งจำแนกออกได้เป็น 4 ระดับ คือ หูตึงน้อย (Mild) หูตึงปานกลาง (Moderately severe) หูตึงมาก (Severe) และหูตึงรุนแรง (Profound) โดยความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเกิดได้กับหูข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเป็นสาเหตุของความยากลำบากในการได้ยินเสียงพูดหรือแม้กระทั่งเสียงที่ดังก็ตาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ลูกช้างกตัญญู

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะเล่านิทานชาดกที่ดีมากอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง ลุงตุ๊บปองขอตั้งชื่อเรื่องว่า ลูกช้างกตัญญู เค้าโครงเรื่องจาก มาตุโปสชาดก เป็นตอนที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นช้าง อาศัยในป่าหิมพานต์ ต้องเลี้ยงดูแม่ช้างที่ตาบอด

เรื่องมีอยู่ว่า

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่61

เมื่อ ดอนนา วิลเลียม (Donna William) อายุได้ 3 ขวบ เธอกินผักกะหล่ำ เพราะเธอชอบกระต่าย ซึ่งกินผักกะหล่ำเป็นอาหาร เธอกินเยลลี่เพราะมันเหมือนกระจกสีที่เธอชอบมองดู เธอได้รับคำแนะนำให้แสวงหาเพื่อน แต่เธอก็มีเพื่อนอยู่แล้วคู่หนึ่ง [ในจินตนาการ] ซึ่งคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงของเธอ และอีกคนหนึ่งฟั่นเป็นมัด พร้อมจุดใสเล็กๆ แขวนอยู่กลางอากาศรอบตัวเธอ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เผยผลวิจัยแท็บเล็ตป1-กระทบสายตา-ตอนที่1

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วิจัยผลการใช้งานแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เห็นถึงแนวทางการใช้แท็บเล็ตให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบใหม่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กพิการซ้อน

เด็กพิการซ้อน

ความพิการซ้อน (Multiple Disabilities) หมายถึง ความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะที่เกิดขึ้นต่อบุคคล (Simultaneous impairments) อาทิเช่น บกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับตาบอด หรือบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ

โดยปกติแล้ว สำหรับเด็ก ความซ้ำซ้อนเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมต่อความบกพร่องทางใดทางหนึ่งเพียงอย่างเดียวได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-4

การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียน (Project-based learning : PBL) คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มนักเรียนจะตัดสินใจเลือกโครงงานที่จะทำ และต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เมื่อนักเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกัน พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รับและผู้ส่ง ในการถ่ายทอดข้อมูลจากครูหรือหนังสือเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกมีความบกพร่องทางสติปัญญา

ลูกมีความบกพร่องทางสติปัญญา

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Mental Retardation) หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในการทำงานของกระบวนการทางปัญญา (cognitive functioning) และมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปรับตัว (adaptive behaviors) ตั้งแต่ 2 ประการขึ้นไป ในอดีตได้กำหนดให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคือเด็กที่มีระดับ IQ หรือ ความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่า 70 คะแนน (IQ ของคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ 100 คะแนน) อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาคำจำกัดความของความบกพร่องทางสติปัญญานั้นจะรวมทั้งเรื่องของการทำงานของกระบวนการทางปัญญา และทักษะความสามารถในการทำสิ่งต่างๆของบุคคลในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ดังนั้นผู้ที่มีระดับความฉลาดทางสติปัญญาต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพียงอย่างเดียว จึงไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา อนึ่ง Syndromic mental retardation คือ ภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาที่เกี่ยวโยงกับลักษณะ อาการ ความผิดปกติทางการแพทย์และทางพฤติกรรมอื่นๆ ส่วน Non-syndromic mental retardation เป็นภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาที่ไม่มีความผิดปกติอื่นๆ ปรากฏร่วมด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่60

การศึกษาโดยวิธี “แนวราบ” (Longitudinal) ระยะยาวในเรื่องเด็กที่ถูกละเมิศทางเพศ (Sexual abuse) พบว่า ภายในเวลา 12 - 18 เดือน หลังจากการละเมิดทางเพศ สิ้นสุดลง ประมาณ 55 ถึง 60% ของเด็ก แสดงการลดน้อยถอยลงของกลุ่มอาการ (Symptoms) ดังกล่าวข้างต้น แต่ 10 ถึง 24% กลับมีอาการกำเริบขึ้น เด็กที่แสดงการฟื้นฟูที่ดีที่สุด เป็นเด็กที่ได้รับการสนับสนุน และการเลี้ยงดู จากแม่ของเขาเอง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-3

หน้าที่ของโครงงานนั้นตีความกันได้หลากหลาย โครงงานอาจเป็นแนวทางของหลักสูตรการสอนทั้งหมด หรืออาจเป็นเพียงเครื่องมือที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วยกัน โครงงานอาจมีเนื้อหาบูรณาการ (พบมากในระดับชั้นประถมศึกษา) หรืออาจมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเดียว (มักใช้กับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-2

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) นั้น สัมพันธ์กับแนวคิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Situated learning) ของ James G. Greeno และยังสัมพันธ์กับทฤษฎีสร้างสรรค์ (Constructivist theory) ของ Jean Piaget อีกด้วย [ทั้งคู่เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนรู้ผ่านโครงงาน-รากฐานใหม่ปฐมวัย-1

การศึกษาของเด็กในช่วงปฐมวัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่มักจะให้ความสำคัญและเลือกสิ่งที่จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงได้เกิดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่สำหรับเด็ก 0 - 6 ปี หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) เพราะเชื่อว่าเป็นหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่59

การวิจัย พบว่า แม่เป็นผู้กระทำ 60% ของทารุณกรรมทางร่างกาย และพ่อตัวหรือพ่อเลี้ยงเป็นผู้กระทำ 90% ของการละเมิดทางเพศ ส่วน 30% ของเด็กที่ถูกทารุณกรรม ได้กลายเป็นพ่อแม่ที่กระทำทารุณกรรมลูกของตนเอง ในเวลาต่อมาของชีวิต อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยชดเชย (Compensatory) ในชีวิต ที่สามารถป้องกันมิให้เกิด “กงกรรม กงเกวียน” นี้ต่อไป

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba