จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่39

เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ได้ตั้งข้อมุติฐาน (Hypothesis) ว่า คนเราผ่านพัฒนาการจากทารกแรกเกิด (Infancy) จนถึงวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) เป็นกระบวนการ 8 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนสัมพันธ์กับปัญหาทาง “จิตสังคม” (Psycho-social) ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่3

เด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นเพศ (Gender) หรือเชื้อชาติ (Race) ใด ล้วนล่อแหลมต่อการลักพาตัว ในสหรัฐอเมริกา มีเด็กถูกลักพาตัว ปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 คน โดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง ที่พยายามมิให้ผู้ปกครง (Caretaker) มีสิทธิดูแล (Custodial) เด็ก ประมาณ 7% จะเป็นเด็กแรกเกิด ถึง 5 ขวบ 12% จะเป็นเด็กที่มีอายุ ระหว่าง 6 ถึง 11 ขวบ และ 98% ของเด็กดังกล่าว ได้กลับบ้านในที่สุด โดยไม่มีเด็กถูกฆ่าตายเลย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

กตัญญู

ความกตัญญู คือ การรู้สึกสำนึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทำเช่นนี้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี การที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรมของเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญญู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่2

พ่อแม่ควรทำอย่างไรเพื่อช่วยเด็กอยู่อย่างปลอดภัยเมื่อเริ่มออกนอกบ้าน? สิ่งแรกคือทำรายชื่ออาณาบริเวณใกล้เคียง (Neighborhood) โดยเลือก “หลักหมุด” (Landmarks) ที่สำคัญ [และสังเกตได้ง่าย] มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเรือนเคียง อลัสอนลูกว่า บ้านไหนที่ลูกอาจแวะไปได้ [ในยามจำเป็น]

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เด็กเล็กปลอดภัย-ไว้ก่อนได้อย่างไร-ตอนที่1

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เดินทางไปเยี่ยมอาการเด็กหญิงมนัสนันท์ ทองภู่ หรือ น้องเอย อายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลอนงค์เวท ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ป่วยสมองบวมเพราะขาดอากาศหายใจ นอกพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู โรงพยาบาลกรุงเทพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องพืช

พืช อยู่ในสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องพืช นอกจากเด็กจะมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชต่างๆแล้ว ยังสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้พืชเป็นสื่อเพื่อส่ง เสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางด้านต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมในระดับปฐมวัย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่38

อีกทฤษฎีหนึ่งที่สามารถนำมาอธิบายกรณีของเจ็สสิกา (Jessica) ได้ดี ก็คือทฤษฎี “จิตสังคม” (Psycho-social) ของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2445 - 2537 เขาคือ เอริค เอริคสัน (Erik Erikson) ผู้นำเสนอว่า เราทุกคนล้วนต้องผ่านวิวัฒนการ 8 ขั้นตอนในชีวิต เพื่อสนองตอบความต้องการทางสังคม 8 ประการ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่4

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถศึกษาต่อทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศได้ เพราะจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างแตกฉาน ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำเร็จที่สูงสุด มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ของมนุษยชาติ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พาลูกเที่ยวทะเล-ตอนที่1

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ บ้านเราช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆ นะคะ หลายครอบครัวคงอยากพาลูกหนีร้อนไปเที่ยวทะเล แต่ก่อนจะไป เรามาวางแผนกันดีไหมคะว่าจะไปเที่ยวทะเลที่ไหนกัน สัปดาห์นี้ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” จะขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักกันก่อนนะคะ เพราะประเทศไทยเรามีชายหาดสวยงามมากมาย มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังอันเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเลหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกโตๆ แล้ว ครูชมพูแนะนำให้พานั่งเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆ เพื่อจะได้ดำน้ำชมปะการังกันค่ะ แต่ถ้าลูกยังเล็กอยู่ ก็ควรพาไปเล่นน้ำ เล่นทรายตามชายหาดที่คลื่นลมไม่แรงและเดินทางสะดวกค่ะ โดยครูชมพูจะเริ่มแนะนำจากทะเลทางภาคตะวันออก ต่อด้วยทะเลใต้ทางฝั่งอ่าวไทย และจบด้วยทะเลใต้ฝั่งอันดามันนะคะ ถ้าพร้อมแล้ว ตามครูชมพูมาเลยค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่3

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เปิดเผยถึงมิติใหม่ของโรงเรียนสาธิต ในกำกับของมหาวิทยาลัย มหิดลว่า จะนำไปสู่การสร้างสิ่งสำคัญคือ “ทักษะ [ประสบการณ์] ชีวิต” แก่ผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา เพื่อก้าวไปเป็นคนไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ แต่ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคนไทย วัฒนธรรมไทย มรรยาทที่ดีของคนไทย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

คุณธรรมพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบัน การศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจึงหมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริย ธรรมในด้านต่างๆ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-หนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิดริด

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองจะมาเล่านิทานอีสป ที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก อีกเรื่องหนึ่งให้อ่าน เพราะเรื่องนี้มีบางส่วนคล้าย ๆ ชีวิตของลุงตุ๊บปองที่เป็นคนชนบทเหมือนหนูตัวหนึ่งในเรื่องหนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิดริด

เรื่องมีอยู่ว่า ...

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เคารพกฎเกณฑ์

การเคารพกฎเกณฑ์เป็นหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเป็นสังคมใดหรือประเทศใด การอยู่ร่วมกันของผู้คนเป็นจำนวนมากในสังคมต้องอาศัยกฎระเบียบกติกาของสังคม ซึ่งคนในสังคมนั้นๆจำต้องเรียนรู้กฎกติกาของสังคม พร้อมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนั่นคือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม การอบรมสมาชิกในสังคมให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม คือ การถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม และการทำให้สมาชิกในสังคมนั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง ซึ่งในสังคมที่ได้มีการจัดระเบียบอย่างดีแล้วนั้น การอบรมให้เรียนรู้กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นกระบวนการที่จะต้องกระทำ เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ การเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปของสังคมใหม่และสถาบันใหม่ สมาชิกในสังคมก็จะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่และยอมรับค่านิยมใหม่ และในขณะ เดียวกันที่พ่อแม่ครอบครัวก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวหลักที่สำคัญในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม เพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ของสมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่2

ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงการก่อตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า เกิดขึ้นจากแนวความคิดใน 4 มิติ ด้วยกัน กล่าวคือ (1) วิธีการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างปัญญาจากประสบการณ์ (2) ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาและการเรียนการสอนที่เหนือมาตรฐาน (3) การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางปัญญา และ (4) การเสริมสร้างเครือข่าย ให้แข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานสู่อนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่37

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2399 – 2482 สังเกตว่าระหว่าง 5 ขั้นตอนที่พยากรณ์ได้ในช่วงต้นของพัฒนาการเด็ก พฤติกรรมของเด็กมีแนวโน้มไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ ปากระหว่างป้อนนมจากเต้า (Breast feeding) และก้นระหว่างการฝึกวินัยการขับถ่าย (Toilet training)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

โรงเรียนสาธิต-แนวคิดมิติใหม่-ตอนที่1

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน เปิดเผยถึง หลักสูตรการศึกษาในมิติใหม่ ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่า หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เน้นหนักการสร้างทักษะชีวิตเพื่ออนาคต อันเป็นการวางรากฐานเตรียมความพร้อมสู่ระบบอุดมศึกษา ให้ก้าวไปแข่งขันในระดับโลกได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องวันสงกรานต์

วันสงกรานต์หมายถึง วันขึ้นปีใหม่เดิมของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในวันที่ 13 -15 เมษายนของทุกปี จัดเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวไทย เรียกกันโดยทั่วไปว่า ประเพณีสงกรานต์ หรือเทศกาลสงกรานต์บ้าง อีกทั้งยังถือเป็นวันครอบครัว ซึ่งเป็นวันที่ราชการกำหนดให้หน่วยงานทุกแห่งหยุดทำงานตรงกับช่วงเวลาวันสงกรานต์ คือ วันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ไปอยู่กับครอบครัว และทำบุญร่วมกันในเทศกาลสงกรานต์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่36

กรณีของทารก เจ็สสิกา (Jessica) ถูกพรากจากพ่อแม่บุญธรรม (Adoptive) ผู้เลี้ยงดูเธอตั้งแต่เกิดจนอายุได้ 2 ขวบครึ่ง คืนสู่พ่อแม่ตามสายเลือด (Biological) ซึ่งเธอไม่เคยพบมาก่อน นักจิตวิทยาบางคนสงสัยว่า อารมณ์ขุ่นหมอง (Emotional difficulties) ของเธอจะมีผลกระทบอย่างไรต่อพัฒนาการทางสังคม (Social development) ของเธอในอนาคต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศพด-พอใจโรงเรียนทางเลือก-ตอนที่3

ในการจัดการปัญหาให้นักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษแล้ว ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กัน กล่าวคือ โครงการฝึกอาชีพ (Career Academies Initiative) ซึ่งเป็นโครงการที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนักเรียน กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านการศึกษาโดยเฉพาะ โดยจะมีการจัดให้นักเรียนคนเดิมได้อยู่ภายใต้การดูแล ของครูคนเดิมตลอด 3 - 4 ปีที่เรียนมัธยมปลาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ศพด-พอใจโรงเรียนทางเลือก-ตอนที่2

ในสมัยใหม่นั้น การศึกษาทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) ซึ่งโดยทั่วไปแตกต่างออกไปตามหลักปฏิบัติและระเบียบวิธี ในต่างประเทศ ทางเลือกเรื่องโรงเรียนรัฐประกอบไปด้วยโรงเรียนที่แยกตัวออกมาต่างหากอย่างสมบูรณ์ อาทิ ด้านสถานที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba