หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนดี-ตอนที่1

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ ซึ่งล้วนแต่เพื่อเตรียมตัวรับการที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศที่สำคัญก็คือ การศึกษา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่18

วิธี “แนบราบ” (Longitudinal) ของการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ (Developmental change) มีข้อเสียในเรื่องที่นักวิจัยต้องรอคอยเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเจริญเติบโตขึ้น และต้องแก้ปัญหาในเรื่องจำนวนเด็กในกลุ่มตัวอย่าง อาจลดน้อยถอยลงระหว่างการวิจัย เนื่องจากการย้ายบ้าน การเจ็บป่วย หรือการตายไป แต่วิธีนี้ยังเป็นที่นิยม เพราะนักวิจัย สามารถติดตามผลของพฤติกรรมเด็กในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ในช่วงเวลาต่างๆ กัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่4

วิธีการ Montessori เป็นอีกการศึกษาทางเลือกหนึ่ง (Alternative approach) ที่พัฒนาโดย Maria Montessori ผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2413 ถึง 2495 และมีการนำไปปฏิบัติในโรงเรียนประมาณ 30,000 แห่งทั่วโลก สำหรับเด็กตั้งแต่เกิดจนอายุได้ 18 ปี โดยเน้นหนักเรื่องความเป็นการพึ่งพาตนเอง (Independence) อิสรภาพอย่างมีข้อจำกัด (Freedom within limits) และความเชื่อในพัฒนาการทางจิตวิทยาของเด็กตามธรรมชาติ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสังคม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ไอคิว

ไอคิว (IQ) หรือ Intelligence Quotient คือ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งรวมไปถึงการคิด การเชื่อมโยง การใช้เหตุผล การคำนวณ สามารถวัดออกมาเป็นค่าสัดส่วนตัวเลขที่แน่นอนด้วยแบบทดสอบทางสติปัญญา ระดับของไอคิวปกติอยู่ใน ช่วง 90-110 คนที่มีระดับไอคิวสูงจะเป็นคนเก่งมีสมองรับรู้ว่องไว เรียนหนังสือเก่ง พ่อแม่ทุกคนจึงปรารถนาให้ลูกมีไอคิวสูง แม้ศักยภาพทางสมองนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไม่ง่ายนัก แต่พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาสมองให้ลูกได้ อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่3

วิธีการ Waldorf เป็นความเคลื่อนไหวของการศึกษาทางเลือก (Alternative education) ที่แตกต่างจากการศึกษากระแสหลัก (Mainstream education) เป็นการศึกษาเอกเทศ (Independent) ซึ่งก่อตั้งเป็นโรงเรียน Waldorf ในปี พ.ศ. 2462 เพื่อสนองตอบความต้องการของพนักงานโรงงานบุหรี่ Waldorf-Astoria ในนคร Stuttgart ประเทศเยอรมนี

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-ปลาบู่ทอง

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ขอเล่านิทานพื้นบ้านไทยสมัยก่อน เป็นเรื่องที่ลุงตุ๊บปองชอบมาก

หลายคนบ่นดัง ๆ ว่าไม่เหมาะที่จะเล่าให้เด็กฟัง เพราะเป็นเรื่องที่โหดร้าย แต่ถ้าคิดตามดี ๆ จะเห็นว่า นิทานเรื่องนี้ นำเสนอถึงความกตัญญูและความสัมพันธ์ที่งดงาม

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่2

สำหรับเด็กๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้าน โรงเรียนอนุบาลทำหน้าที่ช่วยการปรับตัวการออกห่างจากพ่อแม่ โดยปราศจากความกังวล และนี่อาจเป็นโอกาสแรกที่จะเล่นและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนอนุบาล อาจทำให้แม่ พ่อ หรือผู้เลี้ยงดู สามารถกลับไปทำงานเดิมในบางเวลา หรือเต็มเวลา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่17

ในช่วง 2 ขวบปีแรก ทารกทุกคนมีพัฒนาการหลากหลายของการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก อาทิ การยิ้มเพื่อสังคม (อายุ 4 - 6 สัปดาห์) ความโกรธเคือง ความประหลาดใจ และความเศร้าโศก (อายุ 3 - 4 เดือน) ความกลัว (5 - 7 เดือน) ความละอายใจ (Shame) และความอาย (อายุ6 - 8 เดือน) การเยาะเย้ย (Contempt) และความสำนึกผิด (อายุ 24 เดือน)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

เรียนอนุบาลนั้น-สำคัญไฉน-ตอนที่1

ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาต่างๆ เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นฉันใด โรงเรียนอนุบาลก็ถูกตั้งคำถามด้วยฉันนั้น ว่าในวัยที่เด็กตัวเล็กๆ ที่สมควรได้เรียนรู้จากการเล่นเป็นหลักนั้น จำเป็นด้วยหรือที่ต้องเข้าเรียนอนุบาล เพื่อไป “อัด” วิชาความรู้ เตรียมตัวสู่การเรียนในชั้นประถมศึกษา จนผู้ปกครองบางคนตัดสินใจไม่พาบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลเลยก็มีบ้างแล้ว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน3

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ เรายังเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลกกันอยู่นะคะ คุณพ่อคุณแม่พาลูกเดินตามพระระเบียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วต่อจาก 2 สัปดาห์ก่อนที่ครูชมพูเล่าถึงตอนที่ ย.ยักษ์ไมยราพสะกดทัพ ล.ลิงของพระรามให้หลับหมด แล้วเข้าไปในปากหนุมาน อุ้มพระรามไปเมืองบาดาล จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้เลยค่ะอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นีโอฮิวแมนนิส

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ที่ว่า มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีพัฒนาการสูงที่สุด พื้นฐานจิตใจของมนุษย์นั้นมีความดีงาม มีคุณค่า ใฝ่รู้ มีความต้องการจากภายในที่จะพัฒนาตนเองไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การพัฒนาคนตามแนวนีโอฮิวแมนนิสจึงมีหน้าที่จะต้องช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวคนเราให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุดด้วย การทำให้คน เราโดยเฉพาะในเด็กๆให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง (Self Esteem) และการเข้าสู่สภาวะคลื่นสมองต่ำ ในสภาวะนี้เองคน เราจะสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่16

ผลจากการวิจัยเพิ่มเติมของ เจโรเม แคแกน (Jerome Kagan) แสดงว่า ทารกผิวขาว (Caucasian) ประมาณ 10% ได้รับการสืบทอดของอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ที่เต็มไปด้วยความกลัว อาทิ แสดงสิ่งเร้าทางสรีระ (Physiological arousal) และความทุกข์ (Distress) ในสถานการณ์ใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่4และตอนจบ

ในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีมากขึ้นในวงการศึกษา ในขณะที่แนวความคิดและวิธีการของการสอนก็มีหลากหลาย จึงเกิดมีการใช้งานนานัปการของคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิตัล ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์สามารถใช้กับการคำนวณได้ดี จึงนำไปสู่การทดแทนเครื่องคิดเลขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

รอคิวข้ามคืนเพื่อสิทธิ์เรียนภาษาอังกฤษ

เมื่อหลายวันก่อน (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2556) เกิดเหตุที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เมื่อผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนมากพร้อมใจกันมาเข้าคิวรอข้ามคืน เพื่อให้ลูกหลานได้รับสิทธิ์เข้าเรียนโครงการภาษาอังกฤษกับบริติช เคานซิล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่3

แม้ว่าการปฏิรูปการศึกษาในระดับประเทศ จะเกิดขึ้นหลากหลายด้วยกันตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็ตาม แต่ความรู้ความเข้าใจของยุคใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ก็ยังผูกติดกับการขยายตัวของการศึกษาภาคบังคับ กล่าวคือ การปฏิรูปการศึกษานั้นยังไม่สามารถแพร่กระจาย จนกว่าการศึกษากระแสหลัก (Mainstream education) จะได้รับการจัดระบบให้เข้าที่ก่อน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่2

นักปฏิรูปบางคนก็มีแรงจูงใจหลายอย่างรวมกัน อย่างเช่น มาเรีย มอนเทสซอรี่ (Montessori) ผู้สนับสนุน “การศึกษาเพื่อให้เกิดสันติสุข” (ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายทางสังคม) และ “เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก” (อันถือเป็นจุดมุ่งหมาย ทางมานุษยวิทยา) ส่วน ฌอง จ๊าค รุสโซ่ (Jean-Jacques Rousseau) ก็ได้ชื่อเป็น “บิดาแห่งการเคลื่อนไหว เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเด็ก” (Father of the child-study movement)

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่15

ทารกบางคนกระจองอแง (Fussy) เพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่บางคนก็อารมณ์ดีมีความสุข แม้จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน คำว่า “อารมณ์ความรู้สึก” (Temperament) แสดงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในเรื่องความใส่ใจ (Attention) การกระตุ้น (Arousal) และปฏิกิริยาสนองตอบ (Reactivity) ต่อสถานการณ์ใหม่ๆ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ตอนที่1

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อทำการปฏิรูปหลักสูตร และการพัฒนา ตำราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู-ตอนที่2และตอนจบ

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับนักเรียน ป.1 ที่ได้รับแจกแท็บเล็ตในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมานั้นเมื่อขึ้นระดับชั้น ป. 2 ปีการศึกษา 2556 ก็จะนำเครื่องแท็บเล็ตติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ในการเรียน ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วจะนำไปบรรจุในเครื่องแท็บเล็ตของเด็กเมื่อเรียบร้อย สพฐ.จะใช้วิธีการนำเนื้อหาสาระทั้งหมดบรรจุในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Harddisk) ส่งไปยังโรงเรียน เพื่อทำการอัพโหลดใส่เครื่องแท็บเล็ตให้นักเรียน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่14

พ่อแม่มักบันทึก “หลักหมุด” (Milestone) การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของทารก อาทิ ครั้งแรกที่เขาคลาน หรือเดินได้ เพราะต้องการทราบว่า พัฒนาการของลูกอยู่ในเกณฑ์ปรกติ (Norm) หรือไม่ เกณฑ์ดังกล่าวยึดถืออายุเฉลี่ย (Average) ที่ทารกเริ่มแสดงทักษะ ความสามารถ หรือพฤติกรรมนานารูปแบบ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน