แท็บเล็ตพกพาของน้องหนู-ตอนที่1

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child : OTPC) จึงได้เกิดขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สอนลูกเรื่องอวัยวะ

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่มีชื่อเรียกและมีหน้าที่แตกต่างกันไป อวัยวะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราดำรง ชีวิตอยู่ได้ พ่อแม่และครูควรสอนเด็กให้รู้จักดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และระวังรักษาให้อวัยวะของตนให้สมบูรณ์ปลอดภัยตลอดชีวิต

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก-ตอน2

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูยังอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วค่ะ เรามาเล่านิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลกกันต่อนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครูชมพูเล่าถึงตอนที่พระราม พระลักษมณ์ และนางสีดาออกบวชไปเดินป่า พระพรตและพระสัตรุตตามไปขอร้องพระรามให้กลับกรุงศรีอยุธยา แต่พระรามไม่ยอมกลับค่ะ ยังเดินป่าลึกเข้าไป แต่จะพบกับอะไรบ้าง พาลูกเดินต่อดังนี้ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทาน-นกอินทรีเลี้ยงลูก

สวัสดีจ้ะพ่อแม่ที่แสนดีและลูก ๆ ที่แสนน่ารักทุกคน

วันนี้ลุงตุ๊บปองยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเล่านิทานธรรมะ ที่ได้เค้าโครงมาจากแม่ชีรัญจวน อินทรกำแหง เรื่อง นกอินทรีเลี้ยงลูกให้ฟัง ไม่พูดพล่ามทำเพลงหละนะ..เล่าเลยดีกว่า เรื่องมีอยู่ว่า..

กาลครั้งนานมาแล้ว... ในป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ สัตว์น้อยใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ป่าจึงมีแต่ความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่13

เมื่อทารกเรียนรู้การคลาน และเดิน เขาจะเปลี่ยนจากผู้สังเกตการณ์มาเป็นผู้มีส่วนร่วมในชีวิตสังคมของครอบครัว และนี่คือจุดแรกที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเรียกว่า “การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว” (Motor skills) เพื่อควบคุมกล้ามเนื้อ (Muscular control) อันจำเป็นต่อการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

พัฒนาการด้านร่างกายวัยอนุบาล

พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยอนุบาล (อายุ 3-6 ขวบ) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จึงมีผลต่อคุณภาพของการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและการทรงตัว หากผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม เด็กจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ลูกถูกรังแก

การถูกรังแก อาจมีทั้งจากการถูกทำร้ายโดยมีร่องรอยกลับมาบ้านให้เห็น หรือถูกข่มขู่โดยพ่อแม่ไม่ทราย ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ลูกไม่อยากไปโรงเรียน มีผลต่อการเรียนของลูก หากไม่รีบแก้ไข หรือแก้ไขไม่ถูกวิธีอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อาหารเช้านั้นสำคัญไฉน-ตอนที่2

โครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เป็นนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาหนึ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้านั้น ล่าสุดเราได้สอบถามไปยังครูและผู้ปกครองโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่า มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการดังกล่าว

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่12

จากผลของ “วิวัฒนาการ” (Evolution) ความสามารถ แนวโน้ม และลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของคนจะเหมือนกันทั่วโลก (Universal) อย่างไรก็ตาม หลายๆ ส่วนของการเจริญเติบโต (Maturation) ของทารก จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่กำหนดว่า พ่อแม่อุ้ม (Hold) สัมผัส (Touch) ป้อน [อาหาร] (Feed) และพูด (Talk) กับลูกอย่างไร

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การรู้เท่าทันสื่อ-ตอนที่3และตอนจบ

นอกจากนี้ ยังมีผู้มองการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) ในฐานะการศึกษาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ด้วยการเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตระหนักถึงคุณค่าของโฆษณา และภาพยนตร์ต่างๆ แบบเดียวกันกับที่เราเรียนบทกลอน เรื่องสั้น และนวนิยาย แล้วก็ยังมีพวกที่มองว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นวิธีหนึ่งในการให้โอกาสเด็กเล่าเรื่องราวของตนเอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังอำนาจที่ก่อร่างสร้างเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมและช่วงเวลาของเราได้ดีขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

อาหารเช้านั้นสำคัญไฉน-ตอนที่1

“เมื่อท้องอิ่ม จิตใจก็แจ่มใส เบ่งบาน พร้อมเปิดรับกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ” นี่จึงเป็นเหตุผลง่าย ๆ ที่ว่า ทำไม อาหารเช้าจึงสำคัญ…

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ออกมามากมาย เกี่ยวกับประโยชน์ของการทานอาหารเช้าที่ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพลังสมองของเด็ก ๆ เพราะการที่เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นประจำ จะมีสมาธิ และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่กินอาหารเช้า และจะทำให้เป็นเด็กฉลาดและเก่งขึ้น

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การรู้เท่าทันสื่อ-ตอนที่2

ภัยอันตรายที่เกิดจากการไม่ทันคิดให้รอบคอบเกี่ยวกับสื่อนั้นใหญ่หลวงนักสำหรับเด็กเล็กๆ ซึ่งถือเป็นผู้รับสารกลุ่มที่ ใหญ่ที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ก็รู้เดียงสาน้อยที่สุดในบรรดาผู้รับสารของชาติ ดังนั้น ความล้มเหลวในการสอนการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ให้เด็กๆ เพื่อให้เพวกเขาสามารถวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณเมื่อเห็นหรือสิ่งใด เท่ากับว่า เราปล่อยให้การมองโลกที่กำลังเติบโตของพวกเขา ถูกควบคุมโดยคนอื่นไกลที่ไม่ได้มีค่านิยมหรือการมองโลกแบบเดียวกับเรา

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

วิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตรด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามหลักของไตรลักษณ์ที่ทุกคน ทุกชีวิตต้องพบ ต้องเจอ และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่11

ทารกเริ่มมีประสบการณ์ประสาทสัมผัส (Sensory) จากโลกรอบตัวตั้งแต่แรกเกิด และประสบการณ์นี้จะมีอิทธิพลอันทรงพลังต่อพฤติกรรมไปตลอดชีวิต แม้พันธุกรรมอาจมีอิทธพลต่อพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก แต่ประสบการณ์ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน อาทิ รหัสพันธุกรรม (Genetic Code) บรรจุด้วยข้อกำหนดเรื่องสมองของเด็กที่อาจได้รับการโปรแกรมล่วงหน้า (Pre-wired) แต่การเรียนรู้และประสบการณ์จะกำหนด (Shape) วิธีการเติบโตของสมองเด็ก และพัฒนาการของร่างกายเด็ก

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

การรู้เท่าทันสื่อ-ตอนที่1

การสำรวจครูจำนวนกว่า 2,000 ในสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันวิจัย Pew ในรายงานที่ชื่อว่า “โครงการพิวอินเทอร์เน็ต” (Pew Internet Project)พบว่า ครูร้อยละ 75 ที่ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า นักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ได้รับประโยชน์จากโลกออนไลน์ด้านพฤติกรรมและทักษะในการค้นหาข้อมูล

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

นิทานภาพเรื่องยาวที่สุดในโลก

สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน พบกับครูชมพูในบล็อก “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเล่านิทานภาพเรื่องที่ยาวที่สุดในโลกให้ลูกฟังค่ะ นิทานเรื่องนี้ก็คือ “รามเกียรติ์” ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรารู้จักกันดีว่า “วัดพระแก้ว” นั่นเองค่ะ เป็นภาพจิตรกรรมที่เขียนเรียงร้อยต่อกันตลอดฝาผนังพระระเบียงทั้ง 4 ทิศ รวม 178 ห้อง มีโคลงสี่สุภาพเล่าเรื่องอยู่ที่เสาทั้งหมด 712 แผ่น รวม 4,984 บท เล่ากันวันเดียวไม่จบแน่ค่ะ

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่4และตอนจบ

ผลทดสอบของ PISA ของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเปิดเผยใน ปี พ.ศ. 2553 ปรากฎว่านักเรียนจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้ทำคะแนนสูงสุดในโลก ในทุกวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน) OECD ยกย่องนักเรียนเซี่ยงไฮ้ว่าเป็น “ผู้บุกเบิก” การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวก่อนเล่านิทานให้ลูกฟัง

สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียม ก่อนการอุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยนิทาน คือ

  • เตรียมภาวะอารมณ์ พ่อแม่ต้องตรวจสอบอารมณ์ตัวเองก่อนว่าอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดีหรือไม่ เพราะการใช้เวลากับลูกไม่ว่าจะเล่านิทาน อ่านหนังสือ หรือทำอะไรกับลูกก็ตาม พ่อแม่ต้องผ่อนคลาย จะได้ทำอะไร ๆ กับลูกอย่างปลอดโปร่ง สามารถแสดงออกถึงความรักที่แท้จริง ด้วยการกระทำที่ตั้งใจ มิใช่แสแสร้งอ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

ทดสอบเด็กไทยในระดับโลก-ตอนที่3

ผลลัพธ์ของการทดสอบ PISA คือรายงานอย่างเป็นทางการที่ประกอบด้วยคะแนนเฉพาะวิชา (Domain-specific) และมิได้มีการรวมทั้ง 3 วิชา คะแนนสุดท้ายมีการปรับปรุง (Adjusted) เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Average) ของ OECD ในแต่ละวิชา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 500 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) อยู่ที่ 100

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

จิตวิทยาเด็ก-ตอนที่10

กระบวนการพัฒนาการก่อนกำเนิด (Pre-natal) ครอบคลุมช่วงเวลาจากการปฏิสนธิ (Conception) จนถึงการคลอด นับได้ 266 วัน (ประมาณ 9 เดือน) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน โดยขั้นแรกเรียกว่า Germinal (Germ = ระยะแรกของชีวิต) ขั้นที่ 2 เรียกว่า Embryonic (= ตัวอ่อน) และขั้นสุดท้าย เรียกว่า Fetal (Fetus = ทารกในครรภ์) ในช่วงเวลา 9 เดือน ดังกล่าววิวัฒนาการจากเซลล์เดียวที่แบ่งตัวแล้วเจริญเติบโตเป็นประมาณ 200 พันล้านเซลล์ ทั้งหมดประกอบขึ้นเป็นร่างกาย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด | แบ่งปันบน Facebook

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน