หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 140 – ผังภูมิพาย (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผังภูมิพาย (1)

ตัวอย่างของผังภูมิพาย (Pie chart) [หรือแผนภูมิกง] อาจแสดงสาเหตุของเครื่องบินล่าช้า (Delay) โดยทั้งวงกลม (Whole circle) หรือพาย แทนเหตุผลทั้งปวง (Universe) ว่าทำไมเที่ยวบิน (Flight) จึงล่าช้า? แต่ละส่วน (Section) ของวงกลม หรือส่วนหนึ่งของขนมพายแทนเหตุผลเฉพาะ (Particular) ว่าทำไมเที่ยวบินจึงล่าช้า?

เด็กอาจคิดได้จากการสำรวจ (Examine) ผังภูมิพายว่า สาเหตุสำคัญมากที่สุดของเที่ยวบินล่าช้าคือ ลมฟ้าอากาศ (Weather) ส่วนสาเหตุสำคัญน้อยที่สุดของเที่ยวบินล่าช้า อาจเป็นเครื่องขัดข้อง (Equipment failure) ส่วนขนาดของแต่ละส่วนของผังภูมิพาย ตรงกับ (Correspond) ข้อมูลที่แทนในผังภูมิ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ผังภูมิพายเป็นสิ่งที่ง่ายในการแปรผล (Interpret) เมื่อใช้อย่างเหมาะสม (Properly)

มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer program) จำนวนมากที่เราสามารถใช้สร้างผังภูมิพายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ (Accurate) แต่ถ้าเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างผังภูมิดังกล่าวด้วยมือ เขาจะเข้าใจกลไก (Mechanics) ของผังภูมิพายได้ดีกว่า และข้อมูลที่อยู่เบื้องหลัง (Underlying) ซึ่งบรรจุ (Fit) เข้าไปในผังภูมิ

เด็กจะได้รับการฝึกปรือแนวความคิดของเรขาคณิตขั้นพื้นฐาน โดยวัสดุที่จำเป็นสำหรับการทดลอง ได้แก่ กระดาษเปล่า ดินสอ เข็มทิศ ไม้โปรแทร็คเตอร์ (Protractor) และชุดดินสอสี หรือปากกาเส้นหนา (Marker) หรือ ดินสอสี

เราสามารถสร้างผังภูมิพาย โดยเริ่มต้นแปลง (Convert) ข้อมูลดิบ (Raw data) ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage) ตัวอย่างจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการอย่างชัดแจ้ง สมมุติว่าเรามี 10 คน ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน (Household) ของเรา และมีเด็กเดินถามแต่ละคนว่ามีรสไอศกรีมอะไรที่โปรดปราน (Favorite)?

สมมุติต่อไปว่า เด็กค้นพบจากการสำรวจ (Survey) 5 คนชอบไอศกรีมรสช็อคโกเลต (Chocolate) มากที่สุด 3 คนชอบไอศกรีมรสวนิลลา (Vanilla) และ 2 คนชอบไอศกรีมรสสตรอเบอร์รี่ (Strawberry) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จะพบว่า 5 ใน 10 หรือ 50% ของสมาชิกในครัวเรือนชอบรสช็อคโกเลต 30% ชอบรสวนิลลา และ 20% ชอบรสสตรอเบอร์รี่

แล้ว “ข้อมูลดิบ” คืออะไร? อันที่จริง มันก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวล (Processed) เหมือนอาหารดิบ หรืออาหารที่ยังไม่ได้รับการปรุง ถ้าเราขอให้คน 3 คน ที่แตกต่างกันด้วยอายุ เขียนคำตอบ (Response) แล้วรวบรวมข้อมูลดิบ เราก็จะสามารถคำนวณค่าเฉลี่ย (Average or mean) ของอายุที่แตกต่างกันทั้ง 3 คน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ประมวลแล้ว และมิได้เป็นข้อมูลดิบอีกต่อไป

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Pie chart- https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart [2019, February 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน