หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 142 – ผังภูมิพาย (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผังภูมิพาย (3)

ขั้นตอนเพิ่มเติม (Extra) ของการรวบรวมข้อมูลดิบ (Raw data) จะช่วยให้เด็กเห็นการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-world) กับผังภูมิ (Chart) และกราฟ (Graph) สองมิติ (2 Dimension) เด็กสามารถใช้วัสดุเดียวกันในกิจกรรมก่อนหน้านี้ สร้างผังภูมิพายที่นำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ย่อยง่าย (Digestible manner) [เข้าใจง่าย] ให้เด็กตั้งคำถามต่อไปนี้ ให้เพื่อนสัก 10 คนตอบ แล้วบันทึกคำตอบไว้

  • อะไรคือกีฬาที่โปรดปราน (Favorite) ที่เพื่อนชอบนั่งชมหน้าโทรทัศน์?

  • อะไรคือวิชาที่เพื่อนโปรดปรานในโรงเรียน?

  • อะไรคือช่วงวันหยุดพัก (Vacation) ที่เพื่อนโปรดปราน?

  • อะไรคือฤดูกาล (Season) ที่เพื่อนโปรดปราน?

เมื่อเขารวบรวมข้อมูลได้แล้ว ต้องให้แต่ละคนที่เข้าร่วมสำรวจตอบคำถาม บางคนอาจตอบว่า โปรดปราน “เทศกาลตรุษจีน” และ “เทศกาลสงกรานต์” พอๆ กัน อย่างนี้ก็ใช้งานไม่ได้ เว้นแต่เด็กจะแยกแยะคำตอบนี้อยู่ในประเภท “ตัดสินใจไม่ได้” (Undecided) เพื่อให้ผังภูมิพายสมเหตุผล (Make sense) ซึ่งนานาประเภทควรแทนด้วยส่วน (Section) ที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด (Mutually exclusive) อนึ่ง พึงสังเกตว่า ถ้าทั้ง 10 คนให้คำตอบที่แตกต่างกัน ผังภูมิพายก็ไม่ใช่หนทางที่มีประสิทธิผลในการแสดงข้อมูลให้เห็น (Visually display)

เมื่อประเภทใดไม่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด หมายความว่า รายการนั้นจัดอยู่ในกลุ่ม ณ เวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น “ตาย” (Dead) กับ “มีชีวิตอยู่” (Alive) ถือว่าเป็นประเภทที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด คนหรือสัตว์ ไม่สามารถ “ตาย” และ “มีชีวิตอยู่” ในเวลาเดียวกันได้ ฤดูกาลของปีก็เป็นประเภทที่แยกจากกันอย่างเด็ดขาด เราไม่สามารถหาวันในปฏิทินที่อยู่ในฤดูใบไม้ผลิ (Spring) และฤดูร้อนในเวลาเดียวกัน เพราะฤดูกาลได้รับการนิยามเวลาที่เริ่มต้นและเวลาที่สิ้นสุดที่แตกต่างกัน

เมื่อเด็กได้รวบรวมข้อมูลแล้ว ลองชี้แนะให้เขาดำเนินตามชั้นตอนที่เกริ่นไว้ (Outlined) ก่อนหน้านี้ อาจเป็นที่น่าสนใจหากเขาจะพยายามสร้างผังภูมิพาย โดยใช้กระดาษทำการ (Spread-sheet) อาทิ Excel แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ทำด้วยมือกับฉบับ (Version) ทำด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสร้าง (Generator) ผังภูมิ อาจหาได้จากแหล่งออนไลน์

เช่นเดียวกับรูปแบบอื่นของกราฟที่แสดงข้อมูล ผังภูมิพายอาจถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง (Misuse) อาทิ การตีพิมพ์ (Publish) หรือออกอากาศ (Air) ทางวิทยุ-โทรทัศน์ ที่สัดส่วน (Proportion) ของพายรวมกันแล้วมีค่า (Value) มากกว่า 100%

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Pie chart-https://en.wikipedia.org/wiki/Pie_chart [2019, March 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน