หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 144 – ผังภูมิแท่ง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผังภูมิแท่ง (1)

สมมุติว่า เราต้องการสร้างผังภูมิราบ (Horizontal) โดยวางประเภท (Category) ไปตามด้านซ้ายของผังภูมิ มีระยะห่างเท่าๆ กัน (Equidistant) จากอนุบาล ประถม 1 ประถม 2 ประถม 3 ประถม 4 และ ประถม 5 ต้องให้แน่ใจว่า มีช่องห่าง (Space เพียงพอระหว่างแท่ง และช่วงส่วนสูง (ความยาว) ของแต่ละแท่ง

ใช้ไม้บรรทัดสร้างมาตราส่วน (Scale) ไปตามส่วนล่าง (Bottom) ของผังภูมิแท่ง โดยใช้ข้อมูลดิบสร้างกราฟที่มีช่วงห่าง 1 นิ้ว เท่ากับ ลูกกวาด 100 ลูก ซึ่งจะทำให้แท่งใหญ่ที่สุดในผังภูมิมีความสูง 4 นิ้ว แท่งอนุบาล จะมีขนาด 1 นิ้วครึ่ง แท่งประถม 1 จะมีขนาด 2 นิ้ว แล้วดำเนินต่อไปเรื่อยๆ

แท่งบนผังภูมิแท่ง ควรระบายสีแตกต่างกัน เพื่อช่วยให้เห็น (Visually) เด่นชัดแตกต่างกัน หากต้องการแท่งเล็กกว่า ก็สามารถลดมาตราส่วนลงอย่างง่ายดาย กราฟแท่งข้างล่างนี้ แทนข้อมูลลูกกวาดที่ใช้ 1 นิ้ว แทน 1 เซนติเมตร สำหรับลูกกว่าทุกๆ 50 แท่ง

ผังภูมิแท่ง (1)

ผู้คนมักจะสับสนผังภูมิแท่งกับอีกชนิดหนึ่งของการแสดงด้วยกราฟที่มีชื่อว่า “ฮิสโตแกรม” (Histogram) ผังภูมิแท่งใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการจัดกลุ่มเป็นชนิด “แยกกันเป็นส่วนชัดเจน” หรือ “ไม่ต่อเนื่อง” (Discrete) ส่วนฮิสโตแกรม ใช้เพื่อแสดงความ “ต่อเนื่อง” ของข้อมูล

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราขอให้เพื่อนหลายคนยืนบนเครื่องชั่งน้ำหนักทีละคน แล้วบันทึกน้ำหนักของเขาเหล่านั้น เรากำลังรวบรวมข้อมูล “ต่อเนื่อง” กันอยู่ ถ้าเราบันทึกสีผมของเพื่อนแต่ละคน เรากำลังรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) แล้วแบ่งข้อมูลออกเป็นชนิด “แยกกันเป็นส่วนชัดเจน” หรือ “ไม่ต่อเนื่อง” ฮิสโตแกรมนั้นคล้าย (Resemble) ผังภูมิแท่งในรูปร่างภายนอก (Appearance) เว้นแต่ว่า ภายในฮิสโตแกรม ไม่มีช่องว่างระหว่างแท่ง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Bar chart -https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_chart [2019, March 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน