หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 145 – ผังภูมิแท่ง(2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผังภูมิแท่ง (2)

ให้เด็กเตรียมฝึกปรือสร้างผังภูมิแท่ง (Bar chart) ของตนเอง โดยรวมข้อมูลดิบจากการตั้งคำถามเพื่อสัก 4 – 5 คน ดังต่อไปนี้

  • คุณไปมากี่จังเหวัดแล้ว?

  • คุณมีสัตว์เลี้ยงมากน้อยแค่ไหนในช่วงอายุที่ผ่านมา?

  • คุณมีเครื่องเล่นดนตรีกี่ชิ้นในบ้านของคุณ

  • คุณมีลูกพี่ลูกน้อง (Cousin) กี่คน?

  • คุณเคยเดินทางโดยเครื่องบินมาแล้วกี่ครั้ง?

  • คุณปลูกพืชกี่ต้นในบ้านของคุณ?

เพื่อนแต่ละคนแทน (Represent) ประเภท (Category) หนึ่งในผังภูมิแท่ง ขึ้นอยู่กับอายุและทักษะทางคณิตศาสตร์ของเพื่อนแต่ละคน อาจต้องช่วยเด็กสร้างมาตราส่วน (Scale) สำหรับผังภูมิแท่ง ให้เด็กสร้างผังภูมิแท่งของตนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เตือนให้เด็กแต่งองค์ทรงเครื่อง (Dress up) ผังภูมิแท่ง โดยการระบายสีแต่ละผังภูมิแท่งให้แตกต่างกัน

ภาพสัญลักษณ์ (Pictograph) เป็นประเภทหนึ่งของงการแสดง (Display) เป็นกราฟ ที่มีความคล้ายกับผังภูมิแท่ง โดยใช้ภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) แทนข้อมูล ตังอย่างเช่น ถ้าเราต้องการสร้างกราฟที่แสดงจำนวนคันรถในแต่ละประเภทของรถยนต์ ก็จะมีรถยนต์ใช้แก๊ส ไฟฟ้า หรือลูกผสม (Hybrid)

เราอาจแทนข้อมูลโดยใช้ผังภูมิแท่งแต่ดั้งเดิม (Traditional) หรืออาจใช้ภาพสัญลักษณ์ โดยใช้ภาพแทน (Replace) แท่ง ของรถยนต์เล็กๆ แต่ละภาพของรถยนต์เล็ก อาจแทน 1,000 คันของรถยนต์จริง เช่นเดียวกับผังภูมิแท่ง สัญลักษณ์ในภาพอาจวางซ้อน (Stack) ไปในแนวราบ (Horizontal) หรือแนวดิ่ง (Vertical)

อาจดูเหมือนว่า ผังภูมิแท่งทำหน้าที่เดียวกับผังภูมิพาย (Pie chart) แต่ก็เป็นจริงที่ข้อมูลบางอย่างสามารถใช้เป็นผังภูมิพาย เช่นเดียวกับผังภูมิแท่ง การบริโภค (Consumption) แท่งลูกกวาด (Bar candy) ตามแต่ละชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สำหรับเดือนเมษายน อาจแทนด้วยผังภูมิพาย แทนผังภูมิแท่ง ถ้าการนำเสนอในลักษณะนั้น เหมาะกับการมุ่งเน้น (Focus) หรือจุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนั้น

ผังภูมิพายได้ประสิทธิผลกว่า เมื่อเราต้องการแสดง (Illustrate) ความแตกต่าง ในสัดส่วน (Proportion) ของหลากหลายประเภท ผังภูมิแท่งได้ประสิทธิผลมากกว่า เมื่อเราต้องการแสดงความแตกต่างในจำนวนจริงที่บรรจุอยู่ในหลากหลายประเภท

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Bar chart -https://en.wikipedia.org/wiki/Bar_chart [2019,April 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน