หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 146 – จากผังภูมิแท่งสู่การเล่นไพ่

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากผังภูมิแท่งสู่การเล่นไพ่

สมมุติว่า จุดมุ่งหมายพื้นฐาน (Underlying) ของการวิจัยที่โรงเรียนประถมศึกษา คือการลดการบริโภคแท่งลูกกวาดในบรรดานักเรียนทุกระดับชั้น จำนวนรวมของแท่งลูกกวาดที่นักเรียนบริโภคในแต่ละชั้นเรียน จะเป็นประโยชน์มากกว่าสัดส่วน (Proportion) ของการบริโภคของนักเรียนแต่ละชั้น ถ้าเราสนใจในสัดส่วนละก็ แผนภูมิพายจะสนองตอบจุดมุ่งหมายได้ดีกว่า

ผู้คนมีแนวโน้มที่จะคำนวณผิดพลาด (Miscalculate) ความน่าจะเป็น (Probability) ของนานาเหตุการณ์ (Event) กฎเกณฑ์บางอย่างของความน่าจะเป็นค่อนข้างซับซ้อน (Complex) และเหมาะสมที่สุดสำหรับวิชาระดับอุดมศึกษา หรือระดับก้าวหน้า (Advanced) ของมัธยมศึกษาตอนปลาย

แต่พื้นฐานบางอย่างของความน่าจะเป็น เรียนรู้กันได้ในระดับประถมศึกษา กิจกรรมต่อไปนี้จะแนะนำให้เด็กประถมศึกษาเรียนรู้แง่มุมพื้นฐาน (Basic aspect) ของทฤษฎีความน่าจะเป็น โดยตระเตรียมวัสดุที่จำเป็นอันได้แก่ ไพ่สำรับมาตรฐาน (Standard deck) แผ่นกระดาษเปล่า (Blank sheet) และปากกาหรือดินสอ

ก่อนอื่นให้เอาไพ่ใบแรก (Joker) ออกจากสำรับ เพื่อเราจะเหลือเพียงไพ่จำนวน 52 ใบเท่านั้น ถ้าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับไพ่ ให้แสดง 4 ชุด (Suite) และไพ่ที่มีนานาส่วนผสม (Denomination) พึงสังเกตว่า 2 ชุดเป็นสีดำ กล่าวคือดอกจิก (Club) และโพดำ (Spade) ส่วนอีก 2 ชุดเป็นสีแดง กล่าวคือ โพแดง (Heart) กับข้าวหลามตัด (Diamond) แต่ละชุดมีไพ่ 13 ใบ โดยมีเลข 2 ถึง 10 อย่างละใบ มีหน้าคน (กล่าวคือ ราชา [King] ราชินี [Queen] และแจ๊ค [Jack]) 3 ใบ และเอซ (Ace) หรือเลข 1 อยู่ 1 ใบ

ในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นโดยใช้สำรับไพ่นี้ ครูควรจัดแจง (Arrange) ให้ไพ่หงายขึ้น บนโต๊ะเล่นในแต่ละชุด อธิบายให้เด็กเข้าใจว่า เรากำลังหงายไพ่ขึ้น แต่เด็กควรจินตนาการว่า ไพ่คว่ำอยู่ตอนเริ่มเล่น

ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบฉบับดั้งเดิม (Classical probability) เป็นวิธีการหนึ่งของการคำนวณความน่าจะเป็นที่ใช้ในสถานการณ์ ซึ่งผลลัพธ์ (Outcome) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพอๆ กัน (Equally likely) บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นแบบฉบับดั้งเดิม แนวโน้มของเหตุการณ์เฉพาะที่จะเกิดขึ้น เท่ากับจำนวนผลลัพธ์ที่ปรารถนา (Favorable) หารด้วยจำนวนรวมของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ (Possibility) ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราทอด (Roll) ลูกเต๋าลูกเดียว (Single die) จำนวนรวมของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ 6 แต่ถ้าเราสนใจในความน่าจะเป็นของการทอดลูกเต๋าให้ได้เลขคู่ (Event) บนลูกเต๋า จะมีผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาอยู่ 3 ครั้ง ดังนั้น ถ้าใช้วิธีการแบบฉบับดั้งเดิม ความน่าจะเป็นของการทอดลูกเต๋าให้ได้เลขคี่ ก็คือ 3 ใน 6 หรือ 3/6 หรือ 0.5

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Playing cards-https://en.wikipedia.org/wiki/Playing_card [2019,April 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
soba